lørdag den 7. april 2018

Jernalderkamme et- og trelags, fremstillet i elgtak